Pollux
Pollux

Ontwerp en tekenwerk van leidingsystemen

Kwaliteitsopvolging bij de constructie van leidingwerk

Kwantitatief en kwalitatief veiligheidsonderzoek

 

Wie denkt aan vaarwaters, denkt aan havens. Vele havens zijn onlosmakelijk verbonden met de industrie.
Onder druk van veiligheid en milieu zijn industriële bedrijven onderworpen aan strenge normen en wetten, ook bij uitbreidingen, aanpassingen en onderhoud van hun installaties.

Sinds meer dan 15 jaar is Pollux actief in de industrie.

Onze hoofdactiviteit bestaat uit de kwaliteitsopvolging en constructie documentatie van leidingwerk. Van de controle van materialen en certificaten, lasserkwalificaties, het organiseren en opvolgen van NDO tot het samenbrengen van alle gegevens in een dossier en desgevallend de voorlegging hiervan aan een onafhankelijk keuringsorganisme.
         
Naast tekenopdrachten in diverse disciplines zoals civiele, maritieme en mechanische technieken, kunnen we op basis van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek aanbevelingen doen om de kwaliteit en veiligheid in uw onderneming te verbeteren.

 

Pollux Bvba

Oude Leeuwenrui 12

B-2000 Antwerpen

Tel

Mail

English