Pollux
Pollux

Ontwerp

Stabiliteits- en constructieberekeningen

Advies bij technische werkzaamheden

Restauratie van historische schepen

Replica's

Scheepsarchitectuur, ontwerp en design

Wij ontwerpen traditionele of moderne jachten, kleine bedrijfsvaartuigen en werkschepen.

Alle ontwerpen worden uitgevoerd in 3D CAD-systemen. Dit houdt in dat de opdrachtgever een duidelijk visueel beeld krijgt van het eindresultaat en geeft hem of haar de mogelijkheid aanpassingen te doen vóór de aanvang van de definitieve constructie.

Gezien de hernieuwde belangstelling voor de restauratie van historische schepen en de constructie van replica's maken we gebruik van de nieuwste opmetingsmethodes zoals laserscanning en fotogrammetrie voor de opmaak van computermodellen. Deze modellen dienen later als basis voor een nieuw ontwerp of de bouw van een replica.

Advies, begeleiding en management van bouw, herstelling en restauratie

Of het gaat om een nieuw schip of een restauratie, advies en opvolging blijven cruciaal.
Het samenbrengen van een team van vakmensen, leveranciers en adviseurs in de diverse disciplines onder deskundige leiding is de sleutel tot een geslaagd project.

Deze tijdrovende taken kunnen wij volledig of gedeeltelijk overnemen. Met onze vakkenis en een nauwgezette opvolging zorgen wij ervoor dat het project tot een goed einde wordt gebracht.

Pollux
Pollux
Pollux
Pollux
Pollux
Pollux
Pollux
Pollux
Pollux
1/8

Pollux Bvba

Oude Leeuwenrui 12

B-2000 Antwerpen

Tel

Mail